____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Национален план за възстановяване и устойчивост

Стартира набиране на проектни предложения по Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-4.023 – ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I
Община Мездра ще приема Заявления за участие по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“ до 10.05.2023 г. Заявления, които не са окомплектовани с всички необходими документи няма да бъдат приемани.
 
 
Образци на документи:
 

Приложение 1_Покана за свикване на ОС_учредване на СС

Приложение 2_Протокол от залепване на поканата_учредване на СС

Приложение 3_Протокол от ОС за учредяване на СС

Приложение 4_Споразумение за създаване на СС

Приложение 5_Справка за ССО

Приложение 6_Покана за свикване на ОС на СС

Приложение 7_Протокол от залепване на поканата за ОС на СС

Приложение 8_Протокол от ОС на СС

Приложение 9_Декларация – нечлен на СС

Приложение 10_Покана за свикване на ОС на собствениците (ЕС)

Приложение 11_Протокол от залепване на поканата за ОС на собствениците (ЕС)

Приложение 12_Протокол от ОС на собствениците (ЕС)

Приложение 2_Партньорско споразумение

Приложение 4_Заявление за участие