1. Обучението ще се извърши в сградата на общинска администрация – гр. Мездра на дата 21.10.2023 /събота/ год. от 10.00 ч.

2. Обучението ще се извърши в сградата на „Дом на железничаря“ – гр. Мездра на дата 22.10.2023 /неделя/ год. от 10.00 ч.