СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА КМЕТОВЕ  НА 05 НОЕМВРИ 2023 г., ПУБЛИКУВАНО НА 31.10.2023 г.

ГРАФИК във връзка с провеждането на II-ри тур на Местни избори 2023 г., за кмет на община Мездра, и кметове на населените места с. Горна Кремена, с. Елисейна и с. Люти брод, публикувано на 01.11.2023 г.