ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г., публикувано на 24.04.2024 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г. , публикувано на 24.04.2024 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г., публикувано на 28.05.2024 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г., публикувано на 28.05.2024 г.