____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Консултации по Предварителен проект на Общ устройствен план на община Мездра и Екологична оценка към него

На основание чл.127, ал.2 от ЗУТ и чл.20, ал.1, т.1 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми, съобщаваме ви, че в периода 01.02.2016г. – 17.03.2016г. се провеждат консултации по Предварителен проект на Общ устройствен план на община Мездра и Екологична оценка към него. За повече информация: mezdra.bg

https://www.livechatalternative.com/