____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Вестник „МЕЗДРА XXI ВЕК”


Мездра 21 век – On-line


Общински вестник „Мездра XXI век” е периодично печатно издание на Община Мездра. Излиза два пъти месечно в тираж 300 броя и обем от 4 страници. Разпространява се в гр. Мездра и в 27-те села от общината, както и сред частни абонати, държавни и обществени институции у нас и в чужбина. Вестникът има свое интернет издание на адрес http://mezdra.bg/ и страница във Facebook: https://www.facebook.com/mezdraXXIvek

Рождената дата на в. „Мездра XXI век” e 1 май 2002 г., когато излиза неговият брой първи. Оттогава досега са отпечатани над 370 броя. Той е естествен продължител на издаваните преди това в Мездра вестници „Искърски фаръ” (1929 – 1945), „Устрем” (1956 – 1957), „Искърска комуна” (1960 – 1990), „Искърски страници” (1990 – 1998) и „Искърски фаръ” (1999).

Върху страниците на в. „Мездра XXI век” намират място актуални новини от община Мездра, региона и страната, отразява се работата на органите на местното самоуправление, дискутират се въпроси от културния и спортен живот, публикуват се произведения на литературни творци и т. н. Сред неговите постоянни рубрики са „Хроника”, „Общество”, „Спортен свят”, „Памет”, „Летописни бележки”, „Читателска поща”, „Литературен салон”, „Читалищни вести”, „Училищен живот”, „Исторически календар” и др.

В. „Мездра XXI век” се списва от обществена редколегия, в която влизат предимно местни журналисти и литератори. Читателските писма, отзиви и препоръки са доказателство, че вестникът има своето достойно място в делника и празника на хората от Искърския край, както и на българската диаспора зад граница.

Мотото на в. „Мездра XXI век” е латинската сентенция Verba volant, scripta manent („Думите отлитат, написаното остава”).

За контакти:  

3100 гр. Мездра, област Враца, ул. ,,Христо Ботев" №27

Кирил РадовенскиРедактор

тел. 0897 83 03 95, 0889 47 07 07

e-mail: mezdra21vek@abv.bg

https://www.livechatalternative.com/