"ИНТЕР САТ" ООД е един от първите кабелни оператори в Северозападна България. Фирмата е създадена през 1994 г. и вече има изградени кабелни мрежи в гр. Мездра и в селата Зверино, Моравица, Игнатица, Оселна, Лютиброд, Ребърково, Долна и Горна Кремена, Брусен, Дърманци и Боденец. Тя е лицензирана да разпространява телевизионни и радио програми чрез обществена далекосъобщителна мрежа и да предоставя услуги чрез нея за срок до 2015 г.

      "ИНТЕР САТ" предлага на своите абонати 54 сателитни програми, а в момента завършва изграждането на оптична мрежа за цифрова телевизия, интернет и телефония на територията на община Мездра.

       През 1998 г. стартира самостоятелният тв канал "МЕДИА+", който е лицензиран от Съвета за електронни медии (СЕМ) за срок до 2010 г. Освен в Мездра, той се приема във Враца и Роман. "МЕДИА+" е политематичен канал – неговата програмна схема включва игрални, документални, научно-популярни и анимационни филми, забавно-музикални, образователни и магазинни предавания. Акцент в програмата са местните новини и авторски предавания – "На живо", "За Вашето здраве" и "Профили". "МЕДИА+" разполага с модерно тв студио и ефирна апаратна, оборудвани със съвременна професионална техника, която позволява реализирането на качествена собствена продукция.

       Кабелна телевизия "ИНТЕР САТ" е най-влиятелната медия в общините Мездра и Роман и една от водещите във Врачанска област. Професионализмът на техническия и на финансово-счетоводния отдел, обективността при отразяване на събитията и поднасяне на информацията от журналистическия екип и операторите в ефирна апаратна, както и коректността в бизнес контактите, са гаранция, че кабелна телевизия "ИНТЕР САТ" е Вашият надежден и полезен партньор!


За контакти:

Адрес:
3100 Мездра
пл.”България”, комплекс ”Роял”
Кабелна телевизия “ИНТЕР САТ”
тел. 0910 9 25 88, 9 23 96, факс: 0910 9 33 02

Своите мнения, предложения, въпроси и препоръки може да изпращате на e-mail: medianews@abv.bg