КЛУБ   ПО   МОДЕЛНИ   СПОРТОВЕ   ”КАЛЕТО – 1”  – МЕЗДРА

Клубът по моделни спортове „Калето-1” е учреден през 2003 година регистриран е в Министерството на правосъдието и ДАМС. Член е на БФАМС и БФА  Продължител на традициите  създадени в железничарския град от времето преди 1989 в областта на авио, авто и ракетомоделизъм ръководени от ОСО и ТНТМ. Капитан на отбора е Валентин Крачунов дълпоподишен състезател по корабо и автомоделизъм.  За утвърждаването на клубния отдбор като водещ допринесоха и д-р Дарин Драганов и Светлин Мишев. Радващи са успехите на подрастващите като Велизар Пешанов и Ивелин Иванов участници в електро формула Владимир Борисов, Християн Николов и Кристиян Иванов заемащи първите места във фигурния курс и детския сток както и най-малките Алекс Савчев и Марио Пламенов. Ежегодно клубът организира и провежда най-малко по един кръг от Държавния шампионат по автомоделизъм радиомодели. В перспектива към 2010 година клубът пъдготвя и авиомадели за включване в Държавния шампионат шампионат по авиомоделизъм. Председател на клуба и мениджър на отбора е Косьо Мишев, дългогодишен кръжокръководител до 1989 година по  авио, ракето и автомоделизъм  в града и Председател на ОбС на ОСО до 1991 год.