Дирекция „бюджет, счетоводство, анализи и контрол“

Стела Костова
Родена на:21.03.1984 г.
Образование: Висше
Трудов стаж: Общо .. години.
Телефон за връзка: 0910 9 27 30
e-mail: obshtina@mezdra.egov.bg

Назад