Природните и исторически забележителности, атрактивните и предизвикателни бели скали на величествения Искърски пролом предлагат богати възможности за културен туризъм, провеждане на туристически преходи, алпинизъм, пара- и делтапланеризъм, екстремни спортове. В границите на община Мездра са включени 27 села. В едно от тях, с.Люти брод, на западния бряг на течащата през него река Искър се издига природен феномен "Ритлите" – уникални скални образувания. Те са във формата на три успоредни каменни стени наподобяващи ритли на кола. В древните времена са служили на римляните за блокиране на изхода на Искърското дефиле, а днес са обект на възхищение и биват покорявани от катерачи и алпинисти. В ляво от тях е историческият "Рашов дол", където са убити десет Ботеви четници и където в малка гробница се съхранят костите на героичните българи. От "Рашoв дол" през р.Искър се намира пътя на баба Илийца, минаващ през "Просечен камък" и стигащ до Черепишкия манастир.