Към 31.1.2015 г. общият брой на регистрираните безработни в община Мездра е 1331 лица, с 82 повече от колкото през м. декември. Равнището на безработица е  14,05 на сто. 
Структура на регистрираните безработни:
а./ по продължителност на регистрация

 1. до 6 месеца – 499 лица ( 37,5 на сто)
 2. от 6 до 12 месеца – 221 лица ( 16,6 на сто)
 3. над 12 месеца – 611 лица ( 45,9 на сто)

б./ по пол

 1. мъже – 615 лица ( 46,21 на сто)
 2. жени – 716 лица ( 53,79 на сто)

в./ по възраст

 1. до 24 години – 98 лица ( 7,4 на сто)
 2. от 25 до 29 години – 123 лица (  9,2 на сто)
 3. от 30 до 34 години – 113 лица ( 8,5 на сто)
 4. от 35 до 39 години – 112 лица ( 8,4 на сто)
 5. от 40 до 44 години – 136 лица ( 10,2 на сто )
 6. от 45 до 49 години – 161 лица ( 12,1на сто )
 7. над 50 години – 588 лица ( 44,2 на сто )

г./ по образование

 1. висше образование – 97 лица ( 7.29 на сто)
 2. средно образование – 848 лица ( 63.71 на сто)
 3. основно образование – 161 лица ( 12.10 на сто )
 4. начално и по-ниско образование – 228 лица ( 17,13 на сто)