До града, на брега на р. Искър, върху останки от халколитната епоха, е открита античната и средновековна крепост " Калето". Многократно разрушавана и изграждана по време на Римската империя, Византия, Първото и Второто българско царство тя е защитавала естествената връзка между Южна и Северна България и прилежащия бряг. Добре запазените останки от крепостните стени и жилища са от края на ХІV век. Тук на едно място могат да бъдат видени началото и краят – времето, когато се е родила крепостта и времето, до което е доживяла.