Краеведското дружество при НЧ „Просвета” – Мездра е основано на 15 март 1988 г. То е първото във Врачанско и едно от трите действащи дружества понастоящем в нашата област, наред с тези във Враца и Бяла Слатина. Негови учредители са 15 любители-краеведи с изявени интереси към миналото на родния край. Сред тях са Николай Санков, Христо Гълъбов, Ваньо Ивановски, Димитър Ангелов, Николай Мишонов, Владимир Джаферски, Николай Велчев, Валентин Вълчев, Слави Русев, Георги Тодоров, Анчо Анчев и проф. Михаил Мичев. Първият председател на дружеството е Димитър Воденичаров, зам.-председател на Общинския съвет за духовно развитие.

Сред по-значимите прояви в близо 30-годишната история на Краеведското дружество са Научните сесии „100 години Община Мездра” (1998) и „100 години образование в гр. Мездра” (2001) с ръководител ст. н. с. Иван Райкински, директор на Регионален исторически музей – Враца, докладите от които бяха публикувани в самостоятелни сборници, както и сборникът „Строителите на Мездра разказват” (2005).

През втората половина на 90-те години на XX век и първото десетилетие на новия век бяха издадени поселищни истории на повечето от 27-те села в община Мездра – Боденец, Брусен, Върбешница, Зверино, Люти дол, Игнатица, Люти брод, Очин дол, Ребърково, Царевец и др.

През 2004 г. излезе от печат проучването на Красимира Лука „Античните паметници в община Мездра”, а през 2009 г. книгата „Мездра – кратък исторически очерк”, дело на авторски колектив Георги Ганецовски, проф. д-р и. н. Кирил Йорданов, ст. н. с. д-р Сергей Торбатов, Кирил Радовенски и Георги Апостолов.

През периода 1990-2010 г. краеведите работят под ръководството на Христо Гълъбов (1900-1995), Георги Тодоров (1995-2001) и Иван Минев (2001-2010). От 2010 г. председател на дружеството е Мирослав Гетов, по чиято инициатива в рамките на традиционните Празници на културата „Мездра-май” се провеждат Майски краеведски четения (2011-2015).

Мездренските краеведи са редовни участници в Регионалната краеведска конференция „Миналото на родния край – послание към бъдещето”, организирана от Регионална библиотека „Христо Ботев” и Регионален инспекторат по образованието, и в Самостоятелните краеведски четения на Регионално краеведско дружество – Враца.

Мирослав Гетов