През м.септември 2001 г. бе учреден литературен клуб "Христо Ботев" към читалище "Просвета-1925-Мездра", право-приемник на литературно-творчески кръжок към читалището в гр.Мездра, чиято 50-та годишнина се отбеляза през 2002 г., с основател учителя по български език и литература и вече утвърден български поет – Първан Стефанов. Нашият клуб е отворена общоност, в която всеки автор, независимо дали е начинаещ или дългогодишен член се приема с полагащото му се уважение. Усещането за средище на съмишленици и приятелската атмосфера, богатите творчески планове и почти 100% -та им реализация, както и насърчаването на творците и подпомагането им при индивидуалните им изяви, са основният стимол за участие в живота на формацията, която заема достойно място в културния живот на община Мездра.

 История

Със създаването си през февруари 1952 г. формацията обединява 25 човека, предимно ученици и младежи, с интерес към литературната теория, възможностите за срещи с писатели и критици и шансовете за лични изяви. На 22 май 1952 г. в града се провежда и първото литературно четене, на което дебютират младите местни таланти.От 1965 г. е разширен възрастовия обхват на творците (над 30 човека), разнообразява се дейността на кръжока. Под ръководството на учителя по литература Георги Тодоров членовете активно сътрудничат на регионалните издания "Отечествен зов" и "Искърска комуна", правят обсъждания на свои творби, публични четения, срещи с поети и писатели от национална величина. В рамките на кръжока израстват като творци: Траян Първанов, Ангел Петров, Петко Борисов, Иван Петров, Цветко Стеев, Стефан Здравков, Ваня Булева и др.Следват години на застой и разширяване на дейността. В края на 70-те години литературно-просветната форма е изоставена, но върху основите на някогашния ученически кръжок израства мездренската литературна група, събрала през годините около 40 души с интерес към изкуството и писаното слово. През 1992 г. излиза сборникът "Искър", отразил характерните почерци на творците от този период. Дългогодишен председател на групата беше Георги Тодоров – ярка личност и творец – белетрист и краевед.

Дейност

За изтеклите години от съществуването на Литературния клуб са излезли повече от 50 книги на наши автори, в много национални сборници има участие на мездренски творци, а наши членове са завоювали  национални и международни литературни награди. Трудно е да бъдат преброени публикациите в периодичния печат, участията в литературни четения в града, района и страната. През 2002 г. успяхме да издадем алманах "Ескус", в който са събрани творби на 30 наши автори. Почти всички новоизлезли книги се представят на широката общественост на нарочни промоции, а при възможност се стараем да срещнем почитателите на изящното слово и с национално значими имена от съвременната българска литература. Стараем се да създаваме и поддържаме връзки със сродни организации и досега сме провели срещи с литературни групи от Бяла Слатина, Нови Искър, Своге, с Дружеството на писателите – Враца, литераторите от Кула (Видинско) и др.

Интерес към работата на Литератрния клуб бе проявен и от Българската Хайку Асоциация по повод доброто представяне на наши членове в конкурси на организацията. Творби на наши хайку-поети вече са превеждани на руски, английски и японски, и отпечатани в антологии с международно участие.