__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Самодейни състави


Представителен танцов ансамбъл "Мездра"


Детски танцов състав „Мездренче“


Женски народен хор


Група за стари градски песни "Мездрея"