Художетствената галерия в Мездра е открита на 28 декември 1971 г. и е първата във Врачански окръг, извън окръжния център. Нейно притежание са творби на големите наши художници Андрей Николов, Иван Фунев, Илия Петров, Васил Захариев, Ценко Бояджиев, Боян Петров, Евтим Томов, Борис Колев, Бисера Прахова,  Мария Недкова и др. Поддържани са творчески връзки с Националната художетсвена галерия, Софийската градска художестевна галерия и др. Уреждани са изложби на членовете на СБХ. В традиционната изложба „Земляци” са участвали както утвърдени имена в националното изобразително изкуство, така и млади художници от общината.

Пръв уредник на галерията е Любомир Минковски. Дългогодишен уредник на ГХГ е Венета Балканска. В момента с артмениджмънта, фондовата и експозиционната дейност на ГХГ се занимава Светла Дамяновска.

Понастоящем Градска галирия има богата сбирка от творби на емблематичните за общината ни автори: скулпторите проф.Иван Фунев, Георги Тошев, Петко Мичев, живописците Димитър Македонски, Павлин Коцев, Николай Кучков, Любомир Минковски и др. Галерията поддържа творчески връзки със сродни институции в района, показва най-стойностните творби от фонда или временни изложби на талантливи съвременни автори в техните зали.

Традиционна за галерията е изложбата-конкурс „Жените в изкуството”, която се провежда всяка пролет от 2004 г. насам, а Пленерът „Рисуваме Калето”, провеждащ се през месец май в АК”Калето” по проекта „Магията на Мездра” ще има тази година своето второ издание. Галерията показва средно по 12 временни изложби всяка година. Поставено е началото на музейните образователни програми „Класика и съвременност в българското изобразително изкуство” и „Български народни художествени традиции”, предназначени за ученици.