СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 г.

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ

Указ № 146 на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 04.08.2023 г.)

ЦИК – МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023

П О К А Н А Относно: Провеждане на консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия /ОИК/ Мездра, във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., публикувано на 15.08.2023 г.

Кметът на община Мездра насрочи консултации за определяне съставa на Общинската избирателна комисия за местните избори на 29 октомври 2023 г., публикувано на 18.08.2023 г.

Политическите партии и коалиции постигнаха съгласие за определяне състава на Общинска избирателна комисия – Мездра за местните избори на 29 октомври, публикувано на 21.08.2023 г.

ЦИК назначи Общинската избирателна комисия в община Мездра, публикувано на 28.08.2023 г.

Предварителни избирателни списъци, публикувано на 13.09.2023 г.

СЪОБЩЕНИЯ ЗА ВАЖНИ СРОКОВЕ И ОБЯВИ

Съобщение на ОД на МВР, публикувано на 20.10.2023 г.

Образци на удостоверения издавани от Дирекция "Български документи за самоличност" при ОД на МВР, публикувано на 20.10.2023 г.

Графици и места за демонстрационно машинно гласуване, публикувано на 13.10.2023 г.

Съобщение за срокове за подаване на заявления за гласуване в изборите на 29.10.2023 г., публикувано на 15.09.2023 г.

Съобщение за срокове за подаване на E-заявления в изборите на 29.10.2023 г., публикувано на 18.09.2023 г.

Обява за кметствата в които ще има избори за кметовe на кметства, публикувано на 21.09.2023 г.


Покана за провеждане на консултации за състави на подвижни секционни избирателни комисии /ПСИК/ в община Мездра, за гласуване на избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., публикувано на 06.10.2023 г.

Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК в Община Мездра, публикувано на 18.09.2023 г.

Консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии в община Мездра за местните избори, публикувано на 20.09.2023 г.


ЗАПОВЕДИ

Заповед 609/04.09.2023 г. за образуване на избирателни секции на територията на Община Мездра при произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г, публикувано на 05.09.2023 г.

Заповед 610/04.09.2023 г. за определяне на места за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г., публикувано на 05.09.2023 г.

Заповед 693/27.09.2023 г. за определяне на местата за поставяне на агитационни материали, публикувано на 28.09.2023 г.

Заповед 694/27.09.2023 г. за обществен ред, публикувано на 28.09.2023 г.

Заповед №734/02.10.2023 г. относно секции специално оборудвани за гласуване с подвижна избирателна кутия, публикувано на 17.10.2023 г.

Заповед №742/06.10.2023 г. за телефонни номера на дежурните по селата в ОБЩИНА МЕЗДРА на 14.10.2023 г., публикувано на 09.10.2023 г.

Заповед №744/06.10.2023 г. за телефонни номера на дежурните в ОБЩИНА МЕЗДРА на 14.10.2023 г., публикувано на 09.10.2023 г.

Заповед №745/06.10.2023 г. за определяне на дежурни телефони по секции, публикувано на 09.10.2023 г.

Заповед №771/16.10.2023 г. относно образуване на секции за гласуване на избиратели с подвижна избирателна кутия, публикувано на 17.10.2023 г.

Заповед №777/18.10.2023 г. за дежурните коли и автобуси с техните водачи, публикувано на 18.10.2023 г.