____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ

Указ № 146 на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 04.08.2023 г.)

ЦИК – МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023

П О К А Н А Относно: Провеждане на консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия /ОИК/ Мездра, във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., публикувано на 15.08.2023 г.

Кметът на община Мездра насрочи консултации за определяне съставa на Общинската избирателна комисия за местните избори на 29 октомври 2023 г., публикувано на 18.08.2023 г.

Политическите партии и коалиции постигнаха съгласие за определяне състава на Общинска избирателна комисия – Мездра за местните избори на 29 октомври, публикувано на 21.08.2023 г.

ЦИК назначи Общинската избирателна комисия в община Мездра, публикувано на 28.08.2023 г.

Предварителни избирателни списъци, публикувано на 13.09.2023 г.

СЪОБЩЕНИЯ ЗА ВАЖНИ СРОКОВЕ И ОБЯВИ

Съобщение за срокове за подаване на заявления за гласуване в изборите на 29.10.2023 г., публикувано на 15.09.2023 г.

Съобщение за срокове за подаване на E-заявления в изборите на 29.10.2023 г., публикувано на 18.09.2023 г.

Обява за кметствата в които ще има избори за кметовe на кметства, публикувано на 21.09.2023 г.


Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК в Община Мездра, публикувано на 18.09.2023 г.

Консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии в община Мездра за местните избори, публикувано на 20.09.2023 г.


ЗАПОВЕДИ

Заповед 609/04.09.2023 г. за образуване на избирателни секции на територията на Община Мездра при произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г, публикувано на 05.09.2023 г.

Заповед 610/04.09.2023 г. за определяне на места за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г., публикувано на 05.09.2023 г.

https://www.livechatalternative.com/